WEIDEMANN KJØPES !

Ønskes kjøpt

Bilde på lerret ønskes kjøpt. Har samlet på Weidemann i en årrekke så jeg er inneforstått med prisnivå og tilbud/etterspørsel Ta contakt for en hyggelig dialog. Henv.: blilj@online.no eller på telf. 91553227


Kontakt annonsør:
Telefon:
91553227
AnnonseID:
811417Ting og tang